Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

od 25.05.2020 r. biblioteka szkolna pracuje codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, poniższy harmonogram do odwołania jest nieaktualny.

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7.00 – 16.00 7.00 – 16.00 7.00 – 16.00 7.00 – 16.00 7.00 – 16.00

Zwrot wypożyczonych podręczników oraz zasady płatności za niezwrócone lub zniszczone podręczniki


SALA 22 i 23
Biblioteka szkolna mieści się w dwóch pomieszczeniach: wypożyczalni i czytelni. Księgozbiór liczy ponad 10 tys. woluminów. Posiada 4 stanowiska komputerowe dla nauczycieli i uczniów z dostępem do Internetu.


Zbiory obejmują dwie grupy materiałów:

DOKUMENTY PIŚMIENNICZE

  1. Wydawnictwa informacji bezpośredniej: ogólne i specjalne (encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, atlasy, teksty źródłowe, poradniki)
  2. Podręczniki dla uczniów i nauczycieli, programy nauczania, poradniki metodyczne
  3. Lektury obowiązkowe i uzupełniające
  4. Literaturę piękną dla dzieci i młodzieży
  5. Literaturę popularnonaukową
  6. Wydawnictwa albumowe
  7. Wydawnictwa z pedagogiki, psychologii i dydaktyki
  8. Literaturę fachową dla bibliotekarzy
  9. Regionalia
  10. Czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma popularnonaukowe, czasopisma dla nauczycieli

DOKUMENTY NIEPIŚMIENNICZE

1. Dokumenty oglądowe (zbiory ilustracji)
2. Dokumenty dźwiękowe (kasety magnetofonowe, płyty CD)
3. Dokumenty oglądowo – dźwiękowe (kasety video, płyty DVD, filmy popularnonaukowe, programy multimedialne)

Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Należą do niego chętni uczniowie
klas IV – VI, którzy uczestniczą we wszystkich pracach na rzecz czytelników podejmowanych przez bibliotekę.
– Uroczystym pasowaniu na czytelnika kl. I
– Konkursach
– Audycjach
– Zajęciach ścieżki czytelniczej i medialnej
– Organizowaniu wystaw
– Wypożyczaniu książek
– Udostępnianiu księgozbioru podręcznego
– Oprawianiu książek

W czytelni uczniowie mają możliwość poczytania  czasopism , odpoczynku  lub oddania się  lekturze w kąciku bajek, skorzystania  z komputera z dostępem do Internetu, odrobienia  zadania domowego lub wyszukania  niezbędnych informacji.


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

mgr Małgorzata Maślanka

mgr Mirosława Badeńska

ZAPRASZAMY  DZIECI I  RODZICÓW !

Skip to content