Informacje ogólne o świetlicy

Czas pracy:

 • Czynna jest w godzinach 6.30 – 16.15
 • Dzieci przychodzą do świetlicy przed lekcjami i po zakończeniu zajęć lekcyjnych

Kompleksowe działania świetlicy opierają się na:

 • zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa
 • dbaniu o życzliwą atomsferę
 • prowadzeniu ciekawych zajęć
 •  
 • zachęcaniu i i przygotowywaniu dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

Proponujemy ciekawe zajęcia:

 • zajęcia poszerzające wiedzę
 • zabawy integracyjne
 • zajęcia plastyczno – techniczne z zastosowaniem ciekawych technik
 • zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne
 • gry dramowe
 • zajęcia ruchowe
 • zabawy muzyczne
 • zabawy relaksacyjne

W naszej świetlicy każde dziecko ma szansę na osiągnięcie sukcesu. Realizujemy to poprzez udział w:

 • konkursach plastycznych
 • konkursach wiedzy
 • quizach
 • prezentacjach i wystawach prac

Współpracujemy również z Miejską Biblioteką Publiczną, organizując ciekawe zajęcia, konkursy i imprezy okolicznościowe.

W naszej świetlicy dbamy o miłą i życzliwą atmosferę. Staramy się nawiązywać bliskie i serdeczne więzi oraz zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też świetlica w naszej szkole jest miejscem przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu.

Skip to content