Rady pedagoga na czas nauki zdalnej

  • Przymusowa izolacja. 8 sposobów na to, jak sobie z nią poradzić.  

https://urodazycia.pl/psychologia/jak-przetrwac-izolacje-124330-r1/ 

  • Trudne emocje lub depresja podczas pandemii. Skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić? 

https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/trudne-emocje-lub-depresja-podczas-pandemii-skad-sie-biora-jak-sobie-z-nimi-radzic,6882,n,192 

  • Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli):

file:///C:/Users/Pedagog/AppData/Local/Temp/Kszta%C5%82cenie_na_odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87_w_klasach_I-III_szko%C5%82y_podstawowej_%E2%80%93_poradnik_MEN.pdf 

  • Publikacje i materiały dla rodziców do pracy w domu z dziećmi opracowane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Lubinie dotyczące trudności w nauce, koncentracji, problemów emocjonalnych, zagrożeń uzależnieniem od komputera i internetu: 

http://www.ppp.powiat-lubin.pl/publikacje.html 

http://www.ppp.powiat-lubin.pl/materialy.html 

 

 
Skip to content