Zapisy do świetlicy

Karta zapisu do świetlicy

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

ZAPISY DO ŚWIETLICY !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie informuje, że do 30 czerwca 2023r. będą przyjmowane karty zapisu do świetlicy na rok szkolny 2023/2024.

Uzupełniony i podpisany wniosek można składać
w formie elektronicznej na e-mail: sp14@sp14.lubin.pl, lub w formie papierowej w pokoju 33.

Przypominam, że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zapisu wraz z zaświadczeniami
o zatrudnieniu:

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej

–     osoby zatrudnione w zakładach pracy dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno zawierać

  • informację na jaki czas jest podpisana umowa
  • informację o przebywaniu na urlopie – rodzaj, termin

Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie wywieszona w holu  szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

Skip to content