Zapisy do świetlicy

karta zgłoszenia do świetlicy

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie informuje, że do 15 lipca 2020r. będą przyjmowane karty zapisu do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.

Uzupełniony i podpisany wniosek można składać w formie elektronicznej na e-mail: sp14@sp14.lubin.pl, w formie papierowej (wrzucając do skrzynki w holu szkoły) lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Przypominam, że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zapisu wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu:

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– osoby zatrudnione w zakładach pracy dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno zawierać

  • informację na jaki czas jest podpisana umowa
  • informację o przebywaniu na urlopie – rodzaj, termin

Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie wywieszona w holu  szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

Skip to content