Edukacja włączająca

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

przydatne linki:

odpowiedzi na najważniejsze pytania

ministerstwo – edukacja włączająca priorytetem działań 

www.ore.edu.pl
ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Skip to content