Przetargi

W związku z realizacją projektu pt.: „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – dążenie do mądrej i skutecznej edukacji…” w ramach poddziałania 7.1.1 inwestycje  w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (infrastruktura  szkół podstawowych i gimnazjalnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Gmina Miejska Lubin zaprasza do składania ofert zgodnych z pkt 1 zapytań ofertowych zawartych w poniższych dokumentach:

Sprzęt multimedialny

Pracownia językowa

Modernizacja sieci

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na zapytania ofertowe

Przedłużenie terminu

protokół z wyboru wykonawcy – modernizacja sieci

protokół z wyboru wykonawcy – ekrany, projektory

protokół z wyboru wykonawcy – pracownia językowa

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na 

zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie” 

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja

formularz oferty

oświadczenie

wzór umowy

wzór umowy 1

wzór umowy 2

wzór umowy 3

załącznik

specyfikacja aktualna

przedłużenie terminu

Odpowiedzi do pytań zadanych przez oferentów

Kolejne odpowiedzi na pytanie

kolejne odpowiedzi na pytania 2

poprawione odpowiedzi na pytania

przedłużenie terminu

protokół otwarcia

protokół wyboru oferty – tablety

protokół wyboru oferty – komputery

protokół wyboru oferty – wózki

protokół wyboru oferty – przesyłanie obrazu

Ogłoszenie o zamówieniu – wózki do tabletów etap II

przetarg na wózki do tabletów

protokół z przetargu – wózki do tabletów

drukarki

zmiana do zapytania ofertowego – drukarki

klimatyzatory

protokół z wyboru wykonawcy – klimatyzatory

Protokół Wyboru Oferenta na Drukarki z ZO5

protokół wyboru oferenta klimatyzatorów

Skip to content