Nasza biblioteka

SALA 22 i 23

Biblioteka szkolna mieści się w dwóch pomieszczeniach: wypożyczalni i czytelni Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwianie rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej uczniów.  Biblioteka dostarcza różnorodnych materiałów bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.

Księgozbiór liczy ponad 13 tys. woluminów.

DOKUMENTY PIŚMIENNICZE

 1. Wydawnictwa informacji bezpośredniej: ogólne i specjalne (encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, atlasy, teksty źródłowe, poradniki)
 2. Podręczniki dla uczniów i nauczycieli, programy nauczania, poradniki metodyczne
 3. Lektury obowiązkowe i uzupełniające
 4. Literaturę piękną dla dzieci i młodzieży
 5. Literaturę popularnonaukową
 6. Wydawnictwa albumowe
 7. Wydawnictwa z pedagogiki, psychologii i dydaktyki
 8. Literaturę fachową dla bibliotekarzy
 9. Regionalia
 10. Czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma popularnonaukowe, czasopisma dla nauczycieli

 

DOKUMENTY NIEPIŚMIENNICZE

 1. Dokumenty oglądowe (zbiory ilustracji)
  2. Dokumenty dźwiękowe (CD)
  3. Dokumenty oglądowo – dźwiękowe (e-booki, płyty DVD, filmy popularnonaukowe, programy multimedialne)

Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Należą do niego chętni uczniowie
klas IV – VI, którzy uczestniczą we wszystkich pracach na rzecz czytelników podejmowanych przez bibliotekę.
– Konkursach
– Audycjach
–  akcjach czytelniczych i szkolnych
– Zajęciach ścieżki czytelniczej i medialnej
– Organizowaniu wystaw
– Wypożyczaniu książek
– Udostępnianiu księgozbioru podręcznego
– Oprawianiu książek

W czytelni uczniowie mają możliwość poczytania  czasopism , odpoczynku  lub oddania się  lekturze w kąciku bajek, skorzystania  z komputera z dostępem do Internetu, odrobienia  zadania domowego lub wyszukania  niezbędnych informacji.

Skip to content