Kształcenie na odległość

KOORDYNATORZY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

koordynatorzy do spraw współpracy nauczycieli oraz nauczycieli z uczniami lub rodzicami:

  • wicedyrektor Monika Ilnicka,
  • wicedyrektor Elżbieta Komaniecka;

koordynator do spraw wykorzystania informatycznych technik kształcenia na odległość:

  • Pani Barbara Kureń.

INFORMACJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content