Rys historyczny

Szkołę Podstawową nr 14 w Lubinie utworzono w 1988 roku. Na dyrektora powołano panią Danutę Łysak. Oddanie budynku zaplanowano na dzień 15 XI 1988r. Dwudziestu dwóch nauczycieli, 400 uczniów klas I-III rozpoczęło nowy rok szkolny w budynku SP nr 3. Ze względów technicznych zajęcia prowadzone były na drugą zmianę, w godzinach 14.40-17.35 Część budynku została oddana do użytku 20 II 1989r. Przeszło do niej 475 uczniów. Warunki lokalowe powodowały, iż szkoła musiała funkcjonować na dwie zmiany, w godzinach 8.00 – 15.10. Uczniowie nadal stołowali się w SP nr 3.

W roku szkolnym 1989/1990 warunki stają się jeszcze bardziej uciążliwe. Zwiększa się liczba uczniów, oddziały od I-IV liczą 900 uczniów. Z powodu trwających nadal prac wykończeniowych opóźnia się oddanie segmentu B i C. Zawieszone zostają wszelkie zajęcia dodatkowe oraz lekcje wychowania fizycznego. W listopadzie cały budynek szkolny zostaje oddany do użytku.

Rok 1990/1991 przynosi ze sobą zwiększenie oddziałów o klasy V, a co za tym idzie i liczby dzieci do 1173. Piętnaście sal lekcyjnych, jeden półinternat powoduje, że uczniowie I-III pracują na trzy zmiany, a IV-V na dwie. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30- 17.35, przy 5 minutowych przerwach. Dożywianie nadal odbywa się w SP nr 3.

2 IX 1991 liczba uczniów wynosi 1034 i jest trzykrotnie wyższa niż zakładał projekt budowy. Szkoła za zgodą kuratora funkcjonuje ze zmniejszoną liczbą godzin dydaktycznych w stosunku do obowiązującej siatki. Czwartoklasiści z poprzedniego rocznika trafiają do SP nr 7 i SP nr 9.

Rok 1992/1993. Liczba uczniów wynosi 1055. Funkcjonują poziomy od I do IV. Warunki lokalowe nadal są bardzo trudne. Obowiązuje trzyzmianowy system pracy, w godzinach od 7.30 do 18.00, z 5 minutowymi przerwami.

W roku szkolnym 1993/1994 liczba uczniów wynosi 673. Czwartoklasiści z tego rocznika trafiają do SP nr 3 oraz nowo oddanego budynku SP nr 4.

Do roku szkolnego 1998/1999 włącznie, funkcjonują poziomy od I-IV, przy niezmienionych, trudnych warunkach lokalowych.

W roku szkolnym 1999/2000, w wyniku reformy szkolnictwa, funkcjonują u nas poziomy od I do V. W sumie uczy się 652 uczniów.

W kolejnym roku dochodzi rocznik szóstoklasistów. W sumie jest 792 uczniów. Nauczyciele wraz z rodzicami odnawiają sale dydaktyczne. Trwają prace wykończeniowe nowej części obiektu.

Rok 2002/2003 przynosi oczekiwane zmiany. Oddany do użytku nowy segment znacznie poprawia warunki lokalowe. 32 sale dydaktyczne zabezpieczają nauczanie dla 745 uczniów. Dzieci żywią się w nowo oddanej stołówce. Placówka pracuje od godziny 8.00, na jedną zmianę, przy przerwach 10 minutowych.

W roku szkolnym 2003/2004 oddano do użytku boisko szkolne i pierwszą pracownię komputerową.

W kolejnym roku szkolnym funkcjonują już dwie pracownie komputerowe.

W roku 2005/2006 uczniowie z korytarzy szkolnych przenoszą się na zajęcia sportowe do nowo oddanej sali gimnastycznej.

2008/2009 niesie za sobą modernizację boiska szkolnego i pięciu pomieszczeń świetlicowych.

W roku szkolnym 2009/2010 następuje zmiana dyrekcji. Pani dyrektor Danuta Łysak kończy kadencję trwającą 21 lat. Stanowisko dyrektora obejmuje pani Joanna Piękna. Trwa modernizacja budynku szkolnego. Następuje otwarcie przy szkole biblioteki publicznej.

Od roku 2009 realizowanych jest wiele prac inwestycyjnych. Trwa kompleksowy remont i  modernizacja placówki. Rozbudowana zostaje sieć monitoringu. Dokonuje się nowych nasadzeń na terenach zielonych. Przy szkole powstaje plac zabaw dla dzieci – w ramach programu „Radosna szkoła”.

styczniu 2011 r., na wniosek całej społeczności szkolnej, placówka przestaje byś bezimienna. Otrzymuje imię gen. broni Stanisława Maczka. W uroczystościach biorą udział znakomici goście, wśród nich żołnierze walczący u boku generała Maczka.  Szkoła pozyskuje własny sztandar, gablotę i tablicę upamiętniającą patrona. 

W 2012 r. do życia powołane zostaje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie. Z ramienia Stowarzyszenia nauczyciele pozyskują środki na realizację projektów własnych. W 2014r. zyskuje ono status Organizacji Pożytku Publicznego.

W 2014 r., dzięki nowej sieci i nowoczesnej serwerowni, społeczność szkolna uzyskuje dostęp do Internetu. W  2015r. tradycyjne dzienniki zostają zastąpione elektronicznymi. Gabinety wyposażone zostają w pomoce multimedialne- laptopy, projektory, tablice interaktywne. W szkole pojawiają się też pomoce do nauki programowania i kodowania.

Kolejna reforma szkolnictwa przyczynia się do wzrostu liczby uczniów. W 2017 r. w placówce pozostają absolwenci klas szóstych, a w 2018 r. – siódmych. W roku szkolnym 2018/2019 kształci się 983 uczniów, czyli niemal  tylu co  30 lat temu.

W 2018 r. szkoła pozyskuje fundusze unijne na realizację projektu:  „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych – dążenie do mądrej i skutecznej edukacji”,  dzięki czemu zyskuje nowoczesną salę komputerową i językową oraz  narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne dostosowane do pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne.  Przystępuje także do projektu  „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”, dzięki czemu zyskuje atrakcyjne zaplecze techniczne do nauki przedmiotów przyrodniczych. 

12 listopada 2018r. na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 14 zostaje posadzony dąb pamięci o symbolicznym imieniu „Maczek” oraz odsłonięta tablica upamiętniającą 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Skip to content