Zwrot wypożyczonych podręczników oraz zasady płatności za niezwrócone lub zniszczone podręczniki

Zwrot wypożyczonych podręczników oraz zasady płatności za niezwrócone lub zniszczone podręczniki

   Uprzejmie informujemy, że do 14.06.2019.  należy zwrócić do biblioteki szkolnej (zgodnie z umową użyczenia) wszystkie wypożyczone przez uczniów klas 1 -7 podręczniki i materiały edukacyjne. Tylko dla klas  6 jedyną formą rozliczenia  zagubionego podręcznika jest wpłata na konto bankowe.

   Klasy 8 prosimy o rozliczenie się z podręczników w dniach 03 – 07.06.2019

Za zagubiony  bądź  zniszczony podręcznik  preferowaną formą rozliczenia jest zakup i oddanie do biblioteki, nowego, identycznego jak wypożyczony, podręcznika.

   W przypadku braku takiej możliwości, dokonać wpłaty na konto bankowe. Potwierdzenie przelewu  z informacją o tytule podręcznika, klasie i kwocie wpłaconej za dany podręcznik należy dostarczyć do biblioteki szkolnej. Tylko wówczas dany numer podręcznika można usunąć z konta czytelnika.
   Tylko dla klas  6 jedyną formą rozliczenia  zagubionego podręcznika jest wpłata na konto bankowe.

Nr konta bankowego, na który należy dokonać przelewu:
PEKAO SA. 07 1240 3464 1111 0010 2792 5147

Schemat opisu treści przelewu na konto bankowe:
Zwrot za podręcznik do ……..(podać przedmiot) klasy……….(podać klasę, której dotyczy zwrot.), kwota……….(podać kwotę za dany  tytuł podręcznika)

Cennik podręczników

Klasy 1

Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz1                                 cena   7,99,-
Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz 2                                cena    8.00,-
Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz 3                                cena    7.99,-
Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz 4                                cena    7,99,-
Szkolni przyjaciele podręcznik Matematyka kl 1 cz 1        cena    9.00,-
Szkolni przyjaciele podręcznik Matematyka kl 1 cz 2        cena    8,51,-
J. angielski podręcznik English Qest                                     cena  24,75,-

Klasa 2

Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz1                                 cena    4,90,-
Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz 2                                cena    8.00,-
Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz 3                                cena    9.00,-
Szkolni przyjaciele podręcznik kl 1 cz 4                                cena    9,00,-
Szkolni przyjaciele podręcznik Matematyka kl 1 cz 1        cena    4.90,-
Szkolni przyjaciele podręcznik Matematyka kl 1 cz 2        cena    9,00,-
J. angielski podręcznik English Qest                                     cena  24,75,-

Klasa 4

Język polski MIĘDZY NAMI                                                      cena  21,90,-
MATEMATYKA Z PLUSEM                                                        cena  21,90,-
Historia WCZORAJ I DZIŚ                                                         cena  21,20,-
TAJEMNICE PRZYRODY                                                            cena  21,20,-
LEKCJA MUZYKI                                                                         cena    7,00,-
Plastyka DO DZIEŁA                                                                  cena    7,00,-
Technika JAK TO DZIAŁA                                                         cena     9,40,-
Informatyka INFORMATYKA EUROPEJCZYKA                      cena     7,90,-
Język angielski EVOLUTION PLUS cz. 1                                 cena  21,00,-

Klasa 5

Język polski MIĘDZY NAMI                                                     cena   24,70,-
MATEMATYKA Z PLUSEM                                                       cena   24,70,-
Historia WCZORAJ I DZIŚ                                                        cena   24,30,-
Biologia PULS ŻYCIA                                                                 cena   24,30,-
Geografia PLANETA NOWA                                                    cena   24,30
LEKCJA MUZYKI                                                                        cena      7,50,-
Plastyka DO DZIEŁA                                                                 cena      7,50,-
Technika JAK TO DZIAŁA                                                         cena      9,40,-
Informatyka INFORMATYKA EUROPEJCZYKA                      cena      7,90,-
Język angielski English Class A+                                              cena   22,50,-,-

Klasa 6

Język polski MIĘDZY NAMI                                                      cena   21,90,-
MATEMATYKA Z PLUSEM                                                        cena  21,90,-
TAJEMNICE PRZYRODY                                                            cena   21,20-
Historia i społeczeństwo WCZORAJ I DZIŚ                            cena   21,20,-
Plastyka DO DZIEŁA                                                                  cena     7,00
Zajęcia komputerowe LUBIĘ TO                                             cena     8,00,-
Zajęcia techniczne JAK TO DZIAŁA                                         cena     9,40,-
Język angielski EVOLUTION PLUS cz. 3                                  cena   21,00,-
I GRA MUZYKA kl IV-VI                                                             cena     7,00,-

Klasa 7

Język polski MIĘDZY NAMI                                                  cena   25,00,-
Język angielski English Class B1                                          cena   24,74,-
MATEMATYKA Z PLUSEM                                                    cena   25,20,-
CHEMIA NOWEJ ERY                                                             cena   25,00,-
Geografia PLANETA NOWA                                                 cena   25,00,-
Historia WCZORAJ I DZI Ś                                                     cena   24.50,-
LEKCJA MUZYKI                                                                      cena     9,00,-
Plastyka DO DZIEŁA                                                               cena     9,00,-
J. niemiecki DAS IST DEUTSCH KOMPAKT                         cena   23,40,-
Biologia PULS ŻYCIA                                                               cena   22,77,-
ŚWIAT FIZYKI                                                                           cena   22,77,-
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA                                           cena     9,90,-

Klasa 8

Język polski MIĘDZY NAMI                                                   cena    25,00,-
MATEMATYKA Z PLUSEM                                                     cena    25,20,-
Historia WCZORAJ I DZIŚ                                                       cena  24,50,-
Biologia PULS ŻYCIA                                                               cena  25,00,-
Geografia PLANETA NOWA                                                  cena  25,00,-
CHEMIA NOWEJ ERY                                                             cena   25,00,-
ŚWIAT FIZYKI                                                                          cena   22,77,-
ŻYJĘ I DZIAŁAM BEZPIECZNIE                                              cena     9,00,-
WOS DZIŚ I JUTRO                                                                 cena     9,00,-
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA                                          cena     9,90,-
J. niemiecki DAS IST DEUTSCH KOMPAKT                          cena   23,40,-
Język angielski REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY              cena   23,40,–

Skip to content