Zwrot wypożyczonych podręczników oraz zasady płatności za niezwrócone lub zniszczone podręczniki

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI


Zwrot podręczników i książek do biblioteki będzie się odbywać wg poniższego harmonogramu

Klasa

Dzień zwrotu podręczników

Godziny i miejsce zwrotu

Klasy 1

A, B, C, D

Do 15.06.2022r

Zwroty całych kompletów. Wychowawca  przynosi podręczniki cz. 1-5 i podręcznik z języka angielskiego w takiej ilości jaka była odbierana we wrześniu.

Klasy 2

 Do 15.06.2022r

Zwroty całych kompletów. Wychowawca  przynosi podręczniki cz. 1-5 i podręcznik z języka angielskiego w takiej ilości jaka była odbierana we wrześniu.

Klasy 3

A, B, C, D, E

Do 20.06.2022r

Zwroty całych kompletów. Wychowawca  przynosi podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej 6 szt i podręcznik z języka angielskiego w takiej ilości jaka była odbierana we wrześniu.

Klasy 4

A, B, C, D

14.06.2022r

8.00- 12.00 w bibliotece szkolnej

Klasy 5

A,B,C,D

15.06.2022r

8.00- 12.00 w bibliotece szkolnej

Klasy 6

A, B,

20.06 -21.06.2022r

8.00-14.00 Główne wejście do szkoły.Zwrot do kartonów kompletów podręczników  po zaznaczeniu na liście uczniów danej klasy.

Klasy 7

A, B, C

10.06.2022r

 8.00- 12.00 w bibliotece szkolnej

Klasy 7D, E, F

13. 06.2022r

8.00- 12.00 w bibliotece szkolnej

Klasy 8

A, B, F

03.06 2022r

8.00- 12.00 w bibliotece szkolnej

Klasa 8

C,D,E

9.06.2022r

8.00- 12.00 w bibliotece szkolnej

Prosimy o zwroty pełnych kompletów podręczników. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika należy podręcznik odkupić lub dostarczyć do biblioteki potwierdzenie przelewu  na kwotę wartości podręcznika z dopiskiem : uczeń… klasa….tytuł podręcznika…Podręczniki i potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do biblioteki lub sekretariatu. W przypadku braku zapłaty dyrektor szkoły może skierować sprawę na drogę sądową.

Numer konta do przelewu:

PEKAO SA. 07 1240 3464 1111 0010 2792 5147

Będziemy szczególną uwagę zwracać na podręczniki , które jako nowe zostały udostępnione klasom drugim, piątym i ósmym!

Prosimy o przestrzeganie terminów podczas zwrotu książek

Ceny podręczniów

Skip to content