Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

1a mgr Marta Fritsch

1b mgr Dorota Baryłkiewicz

1c mgr Joanna Mofina

1d mgr Aleksandra Józiewicz

2a mgr Bogumiła Niedźwiedź

2b mgr Alina Skiba

2c mgr Kamila Borowska

2d mgr Anna Olszowiak – zastępstwo za p. Elżbietę Czul

3a mgr Karolina Tokarek

3b mgr Barbara Tadla

3c mgr Anna Machtylska/ zast. mgr Ewa Matla – Kluba

3d mgr Alicja Orlikowska

3e mgr Monika Dorożyńska

Język angielski dla klas I – III 

mgr Paulina Wojtasik


Język polski

mgr Marzena Brzezińska

mgr Elżbieta Jandulska

mgr Jowita Kozłowska

mgr Beata Kubajewska

mgr Monika Woźniak

mgr Olga Żylicz – Gambal


Matematyka

mgr Agnieszka Kaciuba

mgr Elżbieta Kolber

mgr Elżbieta Komaniecka

mgr Małgorzata Worobel

mgr Joanna Watta – Skrzydlewska


Historia

mgr Iwona Hipner

mgr Donata Wisłocka

mgr Katarzyna Węglińska


Język angielski

mgr Bogdan Borowiec

mgr Małgorzata Borowiec

mgr Małgorzata Imbra

mgr Marta Jakimiec-Marciniak

mgr Katarzyna Walęga

mgr Izabela Woźniak

mgr Marzena Wyrwa


Język niemiecki 

mgr Ewa Grabowska – Żuber

mgr Aleksandra Nowak

mgr Gabriela Racińska – Zięcik


Muzyka

mgr Krzysztof Figurski


Plastyka

mgr Katarzyna Węglińska


Geografia

mgr Irena Michalec


Przyroda

mgr Irena Michalec

mgr Katarzyna Włodarczyk


Biologia 

mgr Agnieszka Kocaba

mgr Katarzyna Włodarczyk


Chemia 

Agnieszka Grocholska – zastępstwo za panią Aleksandrę Michalak


Wiedza o społeczeństwie 

mgr Katarzyna Walęga


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kamila Borowska


Fizyka

mgr Beata Frankiewicz


Wychowanie fizyczne

mgr Agata Gil

mgr Agnieszka Grolewska

mgr Grzegorz Grzelka

mgr Jarosław Hipner

mgr Monika Ilnicka

mgr Damian Jeżak

mgr Jolanta Koszut

mgr Justyna Miklusz

mgr Patrycja Sołonynka

mgr Jerzy Tadla


Technika

mgr Violetta Kanigowska


Informatyka

mgr Monika Ilnicka

mgr Violetta Kanigowska

mgr Barbara Kureń

mgr Marzena Petryk


Doradztwo zawodowe

mgr Beata Kubajewska


Religia

mgr Beata Gnojska

ks. Łukasz Świerniak

mgr Karolina Szymanowska


Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Tadla


Świetlica

mgr Marzena Brzezińska

mgr Anna Gąsecka

mgr Małgorzata Korczak

mgr Ewa Matla – Kluba

mgr Aneta Kozak

mgr Justyna Miklusz

mgr Joanna Mofina

mgr Anna Olszowiak

mgr Karolina Tokarek


Pedagog

mgr Jolanta Osadczuk


Biblioteka

mgr Patrycja Kostanowicz

Skip to content