Nauczyciele

Edukacja wczesnoszkolna

1a mgr Karolina Tokarek

1b mgr Barbara Tadla

1c mgr Anna Olszowiak

1d mgr Alicja Orlikowska

2a mgr Marta Fritsch

2b mgr Dorota Baryłkiewicz

2c mgr Magdalena Górska

2d mgr Aleksandra Nowak

3a mgr Bogumiła Niedźwiedź

3b mgr Alina Skiba

3c mgr Kamila Borowska

3d mgr Elżbieta Czul

Język angielski dla klas I – III 

mgr Paulina Wojtasik


Język polski

mgr Elżbieta Jandulska

mgr Jowita Kozłowska

mgr Beata Kubajewska

mgr Monika Woźniak

mgr Olga Żylicz – Gambal


Matematyka

mgr Agnieszka Kaciuba

mgr Elżbieta Kolber

mgr Elżbieta Komaniecka

mgr Kamila Bogus


Historia

mgr Iwona Hipner

mgr Monika Dorożyńska

mgr Katarzyna Węglińska


Język angielski

mgr Bogdan Borowiec

mgr Małgorzata Borowiec

mgr Małgorzata Imbra

mgr Marta Jakimiec-Marciniak

mgr Katarzyna Walęga

mgr Izabela Woźniak

mgr Marzena Wyrwa


Język niemiecki 

mgr Ewa Grabowska – Żuber

mgr Aleksandra Nowak

mgr Gabriela Racińska – Zięcik


Muzyka

mgr Krzysztof Figurski


Plastyka

mgr Katarzyna Węglińska

mgr Krzysztof Figurski


Geografia

mgr Karolina Szymanowska

mgr Agnieszka Kocaba


Przyroda

mgr Katarzyna Włodarczyk


Biologia 

mgr Agnieszka Kocaba

mgr Katarzyna Włodarczyk


Chemia 

Agnieszka Grocholska – zastępstwo za panią Aleksandrę Michalak


Wiedza o społeczeństwie 

mgr Katarzyna Walęga


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kamila Borowska


Fizyka

mgr Paweł Ujazdowski


Wychowanie fizyczne

mgr Agata Gil

mgr Agnieszka Grolewska

mgr Grzegorz Grzelka

mgr Jarosław Hipner

mgr Jolanta Koszut

mgr Patrycja Sołonynka

mgr Jerzy Tadla


Technika

mgr Paweł Ujazdowski

mgr Danuta Czajkowska


Informatyka

mgr Monika Ilnicka

mgr Marzena Petryk


Doradztwo zawodowe

mgr Beata Kubajewska


Religia

ks. Przemysław Rogusz

mgr Karolina Szymanowska


Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Barbara Tadla


Świetlica

mgr Anna Gąsecka

mgr Małgorzata Korczak

mgr Aneta Kozak

mgr Justyna Miklusz

mgr Joanna Mofina

mgr Anna Olszowiak

mgr Aleksandra Nowak

mgr Agata Gil

mgr Gabriela Racińska- Zięcik


Pedagog

mgr Irena Michalec zastępstwo za panią Jolantę Osadczuk


Biblioteka

mgr Teresa Misztal

mgr Mirosława Badeńska

Nauczyciele świetlicy

mgr Małgorzata Korczak

mgr Anna Olszowiak

mgr Anna Gąsecka

mgr Aneta Kozak

mgr Joanna Mofina

mgr Aleksandra Nowak

mgr Gabriela Racińska- Zięcik

mgr Justyna Miklusz

 

Skip to content