Koło przyjaciół biblioteki

Koło Przyjaciół Biblioteki

Wszystkich uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki,
wykazujących uzdolnienia w dziedzinie rysunku, recytacji, śpiewu. Serdecznie zapraszam
do włączenia się do Koła Przyjaciół Biblioteki.

Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki:

· Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza;
· Członkami koła zostają chętni uczniowie, którzy świadomie i odpowiedzialnie
pragną uczestniczyć w pracy na rzecz Biblioteki Szkolnej;
· Warunkiem przyjęcia jest dobrowolne zgłoszenie i podjęcie zobowiązania
systematycznej współpracy;
· Zadania powierzone uczestnikom koła organizowane są w taki sposób, by nie
kolidowały z obowiązkami ucznia;
· Wyróżniający się uczniowie należący do KPB, będą wyróżniani i nagradzani.

Zadania Koła Przyjaciół Biblioteki:

1. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki;
2. Pomoc w udostępnianiu książek (wyszukiwanie i podawanie książek, ponowne włączenie ich do  księgozbioru}
3. Pomoc w opracowaniu nowych książek i podręczników.
4. Konserwacja księgozbioru;
5. Dyżury w Czytelni;
6. Pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń;
7. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu:
· kiermaszów,
· konkursów,
· gazetek i wystaw okolicznościowych,
· imprez czytelniczych
8. Promowanie czytelnictwa i działalności Biblioteki Szkolnej;
9. Informowanie koleżanek i kolegów o nowościach książkowych zakupionych do
bibliotek

Skip to content