Przydatne linki

Lokalne placówki zapewniające pomoc i opiekę

https://www.dczpdm.lubin.pl/

http://www.ppp.powiat-lubin.pl/ – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie

http://lubin.sr.gov.pl/iii-wydzial-rodzinny-i-nieletnich,m,m1,2,19,193 – Sąd Rejonowy w Lubinie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

http://www.lubin.policja.gov.pl/pl/kontakt/twoj_dzielnicowy/ – Policja Lubin – dzielnicowi

http://tpd.legnica.pl/rzecznicy-praw-dziecka/ – okręgowi rzecznicy praw dziecka

http://mops.lubin.pl/ – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

https://pcpr.powiat-lubin.pl/ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

https://stowarzyszeniegrono.pl/ – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ,,Lepsze Jutro”

http://mariamed.pl/ – Centrum Psychiatrii i Psychologii „MariaMed” w Lubinie

INNE LINKI

www.men.gov.pl – Ministerstwo Edukacji Narodowej

www.kuratorium.wroclaw.pl – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

www.ppp.powiat-lubin.pl – strona Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubinie

www.fdds.pl – oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

www.sieciaki.pl – edukacyjny serwis internetowy, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie

www.dzieckowsieci.plserwis internetowy, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie

www.ops.pl – portal pomocy społecznej w Polsce

www.niebieskalinia.pl – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

odpowiedzi na najważniejsze pytania

ministerstwo – edukacja włączająca priorytetem działań 

Skip to content