Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych. Aktualizacja 17.05.2021 r,

Zakończenie roku szkolnego

Harmonogram zakończenia roku szkolnego:

Godz. 9.00 – Klasy VIII

Godz. 9.15 – Klasy I – III  

Godz. 9.30 – Klasy VI – VII

Godz. 9.45 – Klasy IV – V

W związku z remontem sali gimnastycznej, zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas odbędzie się w przydzielonych salach lekcyjnych. Uczniowie do szkoły powinni wchodzić wyznaczonym na ten dzień wejściem (obie informacje prześlemy na początku przyszłego tygodnia). 

Biorąc pod uwagę zalecenia i rekomendacje zawarte w wytycznych epidemicznych MEiN dla szkół, rodzice/opiekunowie prawni nie będą uczestniczyć w uroczystościach zakończenia roku szkolnego. 

Spotkanie z autorem

Dnia 09.06.2021r w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Waldemarem Cichoniem autorem m.in. cyklu książek o Kocie Cukierku.  Pan Cichoń połączył się online z uczniami klas I-III, podczas spotkania opowiadał o tym skąd się rodzą pomysły na napisanie książki oraz jak ona powstaje. Opowiadał o swoich kotach, odpowiadał na wcześniej zadane pytania dzieci oraz czytał ulubione fragmenty książek. Uczniowie mogli zakupić wybrane książki autora z personalizowaną dedykacją. Dodatkowe informacje nt. Autora można zobaczyć na waldemarcichon.pl oraz facebook.com/cukierku, ty łobuzie.

 

Sportowy Dzień Dziecka

Wszem i wobec wiadomo, że każdego roku w dniu 1 czerwca – Dzieci obchodzą swoje Święto. W naszej szkole, Świetliczaki z IV i XI grupy również celebrowały Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale na sportowo. Po długiej rozłące spowodowanej pandemią, dzień ten stanowił doskonałą okazję do odbudowania pozytywnych relacji, więzi, integracji dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz rozwijania i doskonalenia ich kondycji fizycznej. Realizacji wymienionych celów sprzyjało …

Zwrot podręczników i lektur

Biblioteka szkolna prosi wszystkich uczniów o zwrot książek i lektur do dnia 17.06.2021 r. wg załączonego harmonogramu. 

Konsultacje specjalistów

Od 31.05.2021 uruchamiamy konsultacje specjalistów – psychologa i pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców. Harmonogram konsultacji umieszczony został w zakładce “Psycholog” oraz “Pedagog”.

Skip to content