Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających od września naukę w klasie pierwszej.

Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających od września naukę w klasie pierwszej.

Wniosek Bilet+ miasto

Wniosek Bilet+ gmina

Karta zapisu do świetlicy

Indywidualna karta wywiadu środowiskowego

23-25.05.2023r.-Egzaminy klas 8

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPDS.10.02.01-02-0004/22 REALIZOWANYM W RAMACH RPO WD 2014-2020

 

„Jesteśmy razem!” – jest projektem wdrażanym w okresie od 1 lutego 2023 r. do 30 września 2023 r. dedykowanym  9 Szkołom Podstawowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Lubin, który za cel główny stawia podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin w kontekście niwelowania negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i wzmocnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawę warunków infrastrukturalnych.

 

pielgrzymka dla nauczycieli

Ogólnopolska Pielgrzymka
Nauczycieli i WychowawcówJasna Góra

1–2 lipca 2023 r.

WARSZTATY ŻYWIENIOWE

UCZNIOWIE 1c DBAJĄ O ZDROWIE

W klasie 1c odbyły się warsztaty, po których dbanie o zdrowie z pewnością stało się priorytetem. Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym przez wychowawczynię klasy pod hasłem „Dbam o zdrowie – prawidłowe żywienie uczniów”. W trakcie warsztatów, uczestnicy m.in. obejrzeli prezentację multimedialną, podczas której mogli się przekonać, że pieczywo ciemne, warzywa i owoce są niezwykle ważnym składnikiem diety dzieci, a także źródłem przede wszystkim witamin, składników mineralnych i błonnika. Zaś prostą metodą na dostarczenie dziecku tych niezbędnych składników pokarmowych jest komponowanie posiłku tak, aby na talerzu znalazły się zróżnicowane kolorystycznie produkty. Prezentacja z pewnością pozwoliła ocenić rodzicom, czy ich pociechy odżywiają się prawidłowo. A pierwszym krokiem do zmiany diety, było wspólne wykonanie kanapek ze zdrowych produktów.

Spotkanie odbyło się w niezwykłej atmosferze – w sali unosił się niesamowity zapach, a kolorowe kanapki błyskawicznie znikały w małych buziach. Nawet tzw. „niejadki” pałaszowały je z wielkim apetytem. Chcecie zobaczyć, jak przebiegały warsztaty?

Zapraszamy do galerii…

 

Skip to content