Wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół od 09.11.2020 r.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS Dyrekcja Szkoły wprowadza obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i innych salach a także obowiązek osłony ust i nosa w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni).

Powrót uczniów klas I – III

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do szkoły do trybu nauczania stacjonarnego. Szczegółowe informacje prześlemy rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. 

Klasy IV – VIII do 31 stycznia 2021 r. kontynuują naukę za pomocą kształcenia na odległość. 

Dyżury Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w czasie ferii

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, która jest okresem szczególnie trudnym dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji  Narodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie uruchamia w czasie ferii zimowych dyżury telefoniczne w zakresie …

Zmiana terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 mogą być zmienione przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, dni wolne ustalone 31.08.2020r.  na 4 oraz 5 stycznia 2021 r., uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.12.2020 r., zostają zmienione na 30 kwietnia 2021 r. oraz 4 maja 2021 r.

Życzenia świąteczno – noworoczne

W ten wyjątkowy i pełen refleksji czas
Pragniemy przesłać wszystkim
Najlepsze życzenia.
Niech radość pomaga dostrzec
Piękno małych rzeczy,
A dobroć drugiego człowieka
Doda sił w pokonywaniu trudności.
Niech Nowy Rok 2021
Będzie pełen wzajemnej życzliwości,
a nadzieja niech pomoże dostrzec lepszą przyszłość.
Życzy
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie

Akcja charytatywna – Czekoladowy Mikołaj dla Domu Opieki „Szarotka”

Klasa 3e SP nr 14 w Lubinie wraz z wychowawczynią p. Anną Jeżak – Suszek, w listopadzie2020r., zorganizowała i przeprowadziła akcję charytatywną dla lubińskiego Domu Opieki „Szarotka” . Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci przynosiły

Skip to content