Wizja i misja szkoły

W I Z J A

Wychowanie dziecka samodzielnego, odpowiedzialnego za swój rozwój, postawę i zdrowie; wrażliwego na piękno i drugiego człowieka – wartościowego obywatela Europy XXI w .

 

M I S J A

Stwarzanie przyjaznego klimatu do samorozwoju.

Wpajanie poszanowania godności każdego człowieka.

 

 

Z A D A N I A

1. Rozwijanie nawyków uczenia się, samokształcenia i samokontroli.

2. Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i innych.

3. Kształtowanie poczucia estetyki i piękna poprzez systematyczny kontakt z różnymi formami twórczości artystycznej.

4. Kształtowanie nawyków poszanowania własnego zdrowia.

 

 

O B R A Z   A B S O L W E N T A

Jutro pójdziesz w świat. Życie Cię poniesie w różne miejsca, między różnych ludzi, więc już dziś podejmuj trud pracy nad sobą. Nie zostawiaj na później tego, co najważniejsze. Wcielaj w swoje młode życie te proste zasady:

 

„Byś słusznej sprawie wytrwale służył,

dla podłej – czuł pogardę i gniew,

byś później, kiedy już będziesz duży,

też umiał wybrać: „tak” lub „nie”.

 

Bądź:

1. OPIEKUŃCZY I TROSKLIWY,

Pielęgnuj miłość rodzinną, ona pozwala zakwitnąć wszystkim jej pąkom.

2. ŻYCZLIWY,

Nie odmawiaj nikomu pomocy.

3. TOLERANCYJNY,

Akceptuj inność ludzi, bo każdy człowiek ma prawo być sobą.

4. SKROMNY,

Twoja wielkość tkwi w twojej skromności, a nie w blasku sztucznych świateł.

5. OBIEKTYWNY,

Pamiętaj, że każdy ma zalety i wady, więc i ty nie jesteś idealny.

6. OTWARTY I SZCZERY,

Ucz się słuchać, bo mówić już potrafisz.

7. OBOWIĄZKOWY I ODPOWIEDZIALNY,

Wędrując przez życie, wytrwale dąż do obranego celu.

8. WRAŻLIWY NA KRZYWDĘ,

Realizując swoje marzenia i plany, nie niszcz drugiego człowieka.

9. WRAŻLIWY NA PIĘKNO,

Natura, sztuka czynią Twoje życie bogatszym, pełniejszym, piękniejszym.

Twórz piękno w sobie i wokół siebie.

10. ODWAŻNY W MÓWIENIU „NIE”,

Nie pozwól niczemu i nikomu rujnować Twój organizm i młode życie.

11. POGODNY.

Bądź pogodny i zarażaj optymizmem.

Skip to content