Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zapisu dziecka do klasy pierwszej dokonujemy przez stronę internetową 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lubin

Uzupełniony dokument wraz z załącznikami należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły. 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

1.Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 marca 2017 r.:

  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
  • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
  • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

2.  Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 14 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu): Kamienna, J. Tuwima, A. Fredry, M. Konopnickiej, C. K. Norwida, W. Reymonta, Miedziana J. Iwaszkiewicza, J. Słowackiego, A. Asnyka, E. Orzeszkowej, S. Kisielewskiego, Polna, M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, S. Żeromskiego, Hutnicza od 24, J. Pawła II nr 9, 11, 13, 15.

3. Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

karta zgłoszenia do świetlicy wraz z regulaminem świetlicy szkolnej

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

4. Harmonogram rekrutacji:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. od 25 lutego 2021 godz. 8:00
do 15 marca 2021 r. godz. 15:00
2. Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25 lutego 2021 r. godz. 8:00
do 15 marca 2021 r. godz. 15:00
od 15 kwietnia 2021 r. godz. 8:00
do 20 sierpnia 2021 r. godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe. do 22 marca 2021 r. do 24 sierpnia 2021 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 24 marca 2021 r. godz. 15:00 25 sierpnia 2021 r. godz. 15:00
5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 25 marca 2021 r. godz. 8:00
do 30 marca 2021 r. godz. 15:00
od 26 sierpnia 2021 r. godz. 8:00
do 30 sierpnia 2021 r. godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 31 marca 2021 r. godz. 15:00 31 sierpnia 2021 r. godz. 15:00
Skip to content