Rekrutacja 2020/2021

Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej:
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 następuje zmiana sposobu potwierdzania woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której został on zakwalifikowany.
W celu potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do naszej szkoły rodzic winien, w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji (od 26.03.2020 godz. 8:00 do 01.04.2020 godz.15:00), przesłać na adres
sp14@sp14.lubin.pl
informację o woli uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021.
W wyjątkowych przypadkach (np. brak dostępu do poczty elektronicznej) dopuszcza się przekazanie tej informacji telefonicznie pod numer 767468330
 

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

potwierdzenie woli przyjęcia

 

Zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się 24 lutego 2020 r., a zakończą 16 marca 2020 r. W tym roku rekrutacja nowych uczniów odbywa się jedynie drogą elektroniczną.

Urząd Miejski w Lubinie już w piątek 21 lutego uruchomi specjalną stronę internetową www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, poprzez którą prowadzony będzie nabór. Rodzice muszą wypełnić zgłoszenie w internecie, wydrukować je i złożyć w sekretariacie szkoły właściwej dla miejsca zamieszkania – tzw. obwodowej.

Bliższe informacje, można uzyskać pod linkiem https://www.lubin.pl/zapisz-dziecko-przez-internet-wkrotce-ruszy-rekrutacja-do-szkol-podstawowych/

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ LUBIN

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Lp Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia. 24 lutego 2020 r.

godz. 8°° –

16 marca 2020 r.

– godz. 15°°

2 Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 24 lutego 2020 r.

godz. 8°° –

   16 marca 2020 r.

– godz. 15°°

15 kwietnia 2020 r.

godz. 8°° –

 21 sierpnia 2020 r.

godz. 15°°

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25 marca 2020 r.

– godz. 15°°

 26 sierpnia 2020 r.

– godz. 15°°

5 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 26 marca 2020 r.

– godz. 8°°

01 kwietnia 2020 r.

– godz. 15°°

 27 sierpnia 2020 r.

– godz. 8°°

 28 sierpnia 2020 r.

– godz. 15°°

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 02 kwietnia 2020 r.

– godz. 15°°

 31 sierpnia 2020 r.

– godz. 15°°

Skip to content