Sportowy Dzień Dziecka

Wszem i wobec wiadomo, że każdego roku w dniu 1 czerwca – Dzieci obchodzą swoje Święto. W naszej szkole, Świetliczaki z IV i XI grupy również celebrowały Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale na sportowo. Po długiej rozłące spowodowanej pandemią, dzień ten stanowił doskonałą okazję do odbudowania pozytywnych relacji, więzi, integracji dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz rozwijania i doskonalenia ich kondycji fizycznej. Realizacji wymienionych celów sprzyjało …

Zwrot podręczników i lektur

Biblioteka szkolna prosi wszystkich uczniów o zwrot książek i lektur do dnia 17.06.2021 r. wg załączonego harmonogramu. 

Konsultacje specjalistów

Od 31.05.2021 uruchamiamy konsultacje specjalistów – psychologa i pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców. Harmonogram konsultacji umieszczony został w zakładce “Psycholog” oraz “Pedagog”.

Wiosna w obiektywie

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu konkursu międzyszkolnego, pt. „Wiosna w obiektywie”. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii. Nagrody przyznano poniższym laureatom:

  1. Fabian Śliwka SP 8
  2. Maja Nowak SP 8
  3. Natalia Sikoń SP 3
  4. Maja Grabowska SP 3
  5. Natalia Baczyńska SP 14
  6. Wiktoria Wątorska SP 14
  7. Szymon Kapiec SP 10
  8. Magdalena Dubrawka SP 5
  9. Agnieszka Mierzwiak SP 5

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór dyplomów! 

W jaki sposób młodzi fotografowie uchwycili wiosnę, można przekonać się oglądając zdjęcia w naszej galerii

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

W załączonym dokumencie przesyłamy zaktualizowaną listą ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dla województwa dolnośląskiego. 

Lista ośrodków

Skip to content