Skład samorządu uczniowskiego

30.09.2013r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego będzie pełniła:
Dominika Tatarynowicz

Zarząd Samorządu Uczniowskiego będą tworzyły:school_is_cool_mousepad-p144518073593882963td22_525
Wiktoria Przybyła – zastępca przewodniczącego
Wiktor Fąfara – rzecznik SU

Sekcja Plastyczna:
Milena Hubscher
Wiktoria Przybyła
Aleksandra Merena

Sekcja Dziennikarska:
Jakub Kozłowski
Jakub Borecki
Aleksandra Trzybulska
Mateusz Krupa

Sekcja Artystyczna:
Wiktor Fąfara
Weronika Zielińska
Karolina Ziemlicka
Jakub Gamdzyk

Skip to content