Zwrot wypożyczonych podręczników oraz zasady płatności za niezwrócone lub zniszczone podręczniki

   Uprzejmie informujemy, że do 15.06.2018.  należy zwrócić do biblioteki szkolnej (zgodnie z umową użyczenia) wszystkie wypożyczone przez uczniów klas 1 -7 podręczniki i materiały edukacyjne.

Zasady płatności za niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji

   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych UŻYCZAJĄCY (Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lubinie) wystąpi z żądaniem zwrotu kosztu ich zakupu. Zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać za rachunek bankowy 

PEKAO SA. 07 1240 3464 1111 0010 2792 5147
W treści przelewu należy wpisać „zwrot za podręcznik do ……..(podać przedmiot) klasy……….(podać klasę, której dotyczy zwrot”. Wartość podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i cen wystawionych przez wydawnictwo. W przypadku braku zapłaty dyrektor szkoły może skierować sprawę na drogę sądową.

Potwierdzenie przelewu (lub kopię) zwrotu kosztu zakupu podręczników należy przekazać nauczycielowi – bibliotekarzowi w bibliotece szkolnej  lub do sekretariatu szkoły.

Klasy 1-3
• kwota 24.75 zł za podręcznik do j. angielskiego do klasy I,II,III szkoły podstawowej
• kwota 9,00 zł Szkolni przyjaciele. Matematyka podręcznik kl. 1 cz.1
• kwota 8,51 zł Szkolni Przyjaciele. Matematyka podręcznik kl. 1 cz.2
• kwota 7,99 zł Szkolni Przyjaciele Podręcznik SP kl. 1 cz. 1
• kwota 8,00 zł Szkolni Przyjaciele Podręcznik SP kl. 1 cz. 2
• kwota 8,00 zł Szkolni Przyjaciele Podręcznik SP kl. 1 cz. 3
• kwota 8,00 zł Szkolni Przyjaciele Podręcznik SP kl. 1 cz. 4
• kwota 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza Szkoła” do kl. 3

Klasa 4
• kwota 21,90 zł – Język polski MIĘDZY NAMI
• kwota 21,90 zł -MATEMATYKA Z PLUSEM
• kwota 21,20 zł – Historia WCZORAJ I DZIŚ
• kwota 21,20 zł – Przyroda TAJEMNICE PRZYRODY
• kwota 7,00 zł – Muzyka LEKCJA MUZYKI
• kwota 7,00 zł – Plastyka DO DZIEŁA
• kwota 9,40 zł – Technika JAK TO DZIAŁA
• kwota 7,90 zł – Informatyka INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
• kwota 21,00 zł – Język angielski EVOLUTION PLUS cz. 1

Klasa 5
• kwota 21,90 zł – Język polski MIĘDZY NAMI
• kwota 21,90 zł – Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM
• kwota 21,20 zł – Historia i społeczeństwo WCZORAJ I DZIŚ kl V
• kwota 21,00zł – Język angielski EVOLUTION PLUS cz. 2
• kwota 9,40 zł – Zajęcia techniczne JAK TO DZIAŁA
• kwota 8,00 zł – Zajęcia komputerowe LUBIĘ TO
• kwota 21,20 zł – Przyroda TAJEMNICE PRZYRODY
• kwota 7,00 – Muzyka I GRA MUZYKA kl IV-VI podręcznik

Klasa 6
• kwota 21,90 zł – Język polski MIĘDZY NAMI
• kwota 21,90 zł – Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM
• kwota 21,20 zł – Przyroda TAJEMNICE PRZYRODY
• kwota 21,20 zł – Historia i społeczeństwo WCZORAJ I DZIŚ
• kwota 7,00 zł – Plastyka DO DZIEŁA
• kwota 8,00 zł – Zajęcia komputerowe LUBIĘ TO
• kwota 9,40 zł – Zajęcia techniczne JAK TO DZIAŁA
• kwota 21,00 zł – Język angielski EVOLUTION PLUS cz. 3
• kwota 7,00 – Muzyka I GRA MUZYKA kl IV-VI

Klasa 7
• kwota 25,00 zł – Język polski MIĘDZY NAMI
• KWOTA 24,74 zł – Język angielski English Class B1
• kwota 25,20 zł – Matematyka MATEMATYKA Z PLUSEM
• kwota 25,00 zł – Chemia CHEMIA NOWEJ ERY
• kwota 25,00 zł – Geografia PLANETA NOWA
• kwota 24,50 zł – Historia WCZORAJ I DZI Ś
• kwota 9,00 zł – Muzyka LEKCJA MUZYKI
• kwota 9,00 zł – Plastyka DO DZIEŁA
• kwota 23,40 zł – J. niemiecki DAS IST DEUTSCH KOMPAKT
• kwota 22,77 zł – Biologia PULS ŻYCIA
• kwota22,77 zł – Fizyka ŚWIAT FIZYKI
• kwota 9,90 zł – Informatyka INFORMATYKA EUROPEJCZYKA