Rys historyczny

Szkołę Podstawową nr 14 w Lubinie utworzono w 1988 roku. Na dyrektora powołano panią Danutę Łysak. Oddanie budynku zaplanowano na dzień 15 XI 1988r. Dwudziestu dwóch nauczycieli, 400 uczniów klas I-III rozpoczęło nowy rok szkolny w budynku SP nr 3. Ze względów technicznych zajęcia prowadzone były na drugą zmianę, w godzinach 14.40-17.35 Część budynku została oddana do użytku 20 II 1989r. Przeszło do niej 475 uczniów. Warunki lokalowe powodowały, iż szkoła musiała funkcjonować na dwie zmiany, w godzinach 8.00 – 15.10. Uczniowie nadal stołowali się w SP nr 3.

W roku szkolnym 1989/1990 warunki stają się jeszcze bardziej uciążliwe. Zwiększa się liczba uczniów, oddziały od I-IV liczą 900 uczniów. Z powodu trwających nadal prac wykończeniowych opóźnia się oddanie segmentu B i C. Zawieszone zostają wszelkie zajęcia dodatkowe oraz lekcje wychowania fizycznego. W listopadzie cały budynek szkolny zostaje oddany do użytku.

Rok 1990/1991 przynosi ze sobą zwiększenie oddziałów o klasy V, a co za tym idzie i liczby dzieci do 1173. Piętnaście sal lekcyjnych, jeden półinternat powoduje, że uczniowie I-III pracują na trzy zmiany, a IV-V na dwie. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30- 17.35, przy 5 minutowych przerwach. Dożywianie nadal odbywa się w SP nr 3.

2 IX 1991 liczba uczniów wynosi 1034 i jest trzykrotnie wyższa niż zakładał projekt budowy. Szkoła za zgodą kuratora funkcjonuje ze zmniejszoną liczbą godzin dydaktycznych w stosunku do obowiązującej siatki. Czwartoklasiści z poprzedniego rocznika trafiają do SP nr 7 i SP nr 9.

Rok 1992/1993. Liczba uczniów wynosi 1055. Funkcjonują poziomy od I do IV. Warunki lokalowe nadal są bardzo trudne. Obowiązuje trzyzmianowy system pracy, w godzinach od 7.30 do 18.00, z 5 minutowymi przerwami.

W roku szkolnym 1993/1994 liczba uczniów wynosi 673. Czwartoklasiści z tego rocznika trafiają do SP nr 3 oraz nowo oddanego budynku SP nr 4.

Do roku szkolnego 1998/1999 włącznie, funkcjonują poziomy od I-IV, przy niezmienionych, trudnych warunkach lokalowych.

W roku szkolnym 1999/2000, w wyniku reformy szkolnictwa, funkcjonują u nas poziomy od I do V. W sumie uczy się 652 uczniów.

W kolejnym roku dochodzi rocznik szóstoklasistów. W sumie jest 792 uczniów. Nauczyciele wraz z rodzicami odnawiają sale dydaktyczne. Trwają prace wykończeniowe nowej części obiektu.

Rok 2002/2003 przynosi oczekiwane zmiany. Oddany do użytku nowy segment znacznie poprawia warunki lokalowe. 32 sale dydaktyczne zabezpieczają nauczanie dla 745 uczniów. Dzieci żywią się w nowo oddanej stołówce. Placówka pracuje od godziny 8.00, na jedną zmianę, przy przerwach 10 minutowych.

W roku szkolnym 2003/2004 oddano do użytku boisko szkolne i pierwszą pracownię komputerową.

W kolejnym roku szkolnym funkcjonują już dwie pracownie komputerowe.

W roku 2005/2006 uczniowie z korytarzy szkolnych przenoszą się na zajęcia sportowe do nowo oddanej sali gimnastycznej.

2008/2009 niesie za sobą modernizację boiska szkolnego i pięciu pomieszczeń świetlicowych.

W roku szkolnym 2009/2010 następuje zmiana dyrekcji. Pani dyrektor Danuta Łysak kończy kadencję trwającą 21 lat. Stanowisko dyrektora obejmuje pani Joanna Piękna. Trwa modernizacja budynku szkolnego. Następuje otwarcie przy szkole biblioteki publicznej.