Godziny pracy psychologa szkolnego

Poniedziałek               9.50 ÷ 13.50

Wtorek                        9.30 ÷ 11.30                                  

Środa                          9.50 ÷ 11.30                               

Czwartek                    10.35 ÷ 11.35 ; 12.35 ÷ 13.35           

Piątek                          8.45 ÷ 10.45

Konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek              9.50 ÷ 10.50

Piątek                          9.00 ÷ 10.00