Egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

HARMONOGRAM 2018/2019

termin główny
data  godzina  przedmiot
15 kwietnia 2019 r. – (poniedziałek) 9:00 język polski
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) 9:00 matematyka  
17 kwietnia 2019 r. (środa)  9:00 język obcy nowożytny

 

termin dodatkowy
data  godzina  przedmiot
3 czerwca 2019 r. – (poniedziałek) 11:00 język polski
4 czerwca 2019 r. (wtorek) 11:00 matematyka  
5 czerwca 2019 r. (środa) 11:00 język obcy nowożytny

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  21 czerwca 2019 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

przedmiot Czas trwania (min)
arkusz
standardowy
przedłużenie 
czasu, o którym mowa w pkt. 17.
Komunikatu *
arkusz dla osób
z autyzmem, 
w tym
z zespołem 
Aspergera
arkusz dla 
osób
słabo
widzących
arkusz dla
osób
niewidomych
arkusz dla 
osób
słabo
słyszących
i
niesłyszących
arkusz dla osób z niepełno
sprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,

O 500

O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka   100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135