Krótko i zwięźle

Priorytetowym działaniem szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Nasi wychowankowie osiągają wysokie wyniki w sferze dydaktycznej. Rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych, a także podejmują szereg działań kształtujących postawę prospołeczną. Szkoła wspiera aktywność twórczą ucznia.

Dzieci przygotowywane są do odbioru sztuki jak i do jej współtworzenia. W zakresie teatralizacji ucznia, szkoła od wielu lat współpracuje z Narodowym Teatrem Edukacji we Wrocławiu oraz teatrem p. Anny Chojnackiej- Teatr w drodze. Corocznie, od 1994 w szkole odbywa się Szkolny Przegląd Teatru Jednego Aktora. Jego pomysłodawcą była p.Danuta Łysak. Od dziewięciu lat realizowany jest program edukacyjny autorstwa p.Joanny Pięknej i p.Doroty Baryłkiewicz „Teatr na miarę dziecka”. Uczniowie corocznie z powodzeniem reprezentują naszą placówkę w konkursach o różnym zasięgu. Mają na swoim koncie czołowe miejsca w wojewódzkich spotkaniach teatralnych, nagrodę główną w wojewódzkim Przeglądzie Zespołów „Terpsychora” oraz w XXII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2001”. Ich znaczącym osiągnięciem jest też II miejsce na Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży. Uczniowie od lat zdobywają nagrody i wyróżnienia w Miejskim Konkursie Poezji Dziecięcej „ Wesoła Wierszykarnia”, Powiatowych Przeglądach Teatru Jednego Aktora jak „Witajcie w Naszej Bajce”, czy „Melpomena”, Dolnośląskich Przeglądach Form Teatralnych „ F-ART”. Starsi koledzy realizują się natomiast na konkursach recytatorskich. Wielokrotnie nasi uczniowie byli laureatami Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, czy w Turnieju Słowa i Literatury Patriotycznej i Religijnej.

Nasi wychowankowie chętnie też biorą udział w konkursach wokalnych. Niejednokrotnie wyśpiewali nagrodę w miejskim konkursie „Mały Idol”, czy powiatowym „ O Złotą Nutkę”. Z powodzeniem reprezentowali naszą szkołę w powiatowych i rejonowych konkursach kolęd i pastorałek. Mamy też na swoim koncie wyróżnienie na Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Dzieciopiewy”.
Wysoki poziom rozwoju artystycznego dzieci zauważyć można także w ich przepięknych pracach plastycznych. Znaczący udział w rozwoju manualnym dzieci i niezliczone ilości nagród i wyróżnień zawdzięczamy w dużej mierze wychowawcom świetlicy.

W konkursach plastycznych chętnie biorą udział uczniowie wszystkich szczebli edukacyjnych. Prace płaskie i przestrzenne wykonywane są w przeróżnych, czasem bardzo niekonwencjonalnych technikach. Liczny udział w konkursach obfituje nagrodami od nagród w etapach powiatowych, regionalnych, wojewódzkich, czy ogólnopolskich, po wyróżnienia w międzynarodowych.

Mocną stroną szkoły jest rozwój motoryczny ucznia. Nasi reprezentanci, nawet w trudnych warunkach lokalowych, bez sali gimnastycznej i boiska szkolnego, zajmowali czołowe lokaty w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, rejonowym, dolnośląskim i wyższym. Uplasowali się na
I miejscu w ogólnej punktacji zawodów rozgrywanych z ramienia Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Od roku 2004/2005 w naszej szkole zaczęły funkcjonować klasy sportowe o profilu piłka ręczna. W tej dyscyplinie sportu nasi wychowankowie osiągają bardzo wysokie lokaty w rozgrywkach organizowanych przez SZS, DZPR oraz przez inne jednostki zajmujące się tą dziedziną. W ubiegłym roku szkolnym drużyna chłopców zdobyła Puchar Polski natomiast dziewczęta wygrały Finał Dolnośląski i awansowały do Ćwierćfinałów Pucharu Polski. Przez kilka lat funkcjonowania klas sportowych zajmowaliśmy czołowe lokaty również w innych dyscyplinach sportu. Nasi zawodnicy stawali na podium podczas zawodów lekkoatletycznych nawet na szczeblu ogólnopolskim, zdobywali mistrzostwo powiatu w koszykówce, piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz w tenisie stołowym.

Skip to content