Wsparcie Rówieśnicze

Nowy trend w udzielaniu pomocy w szkole uczniom to wsparcie rówieśnicze, które koncentruje się na budowaniu odporności i promowaniu dobrego samopoczucia wśród dzieci i młodzieży. Partnerska, wspierająca relacja pomiędzy uczniem – Rówieśnikiem Wsparcia a uczniem  (podopiecznym) przyczynia się do poprawy wielu sytuacji problemowych szkolnych i  rodzinnych. Rówieśnikiem Wsparcia zostaje uczeń niewiele starszy lub równy wiekiem z podopiecznym, który przede wszystkim dobrze radzi sobie w szkole i w nauce. Jest osobą aktywną społecznie, komunikatywną, chcącą rozwijać kompetencje społeczne. Zadaniem Rówieśnika Wsparcia jest towarzyszenie podopiecznemu, który ma różne trudności szkolne, rówieśnicze, szuka pomocy oraz wsparcia innego rodzaju.

Program Wsparcia Rówieśniczego to model praktyki, zaprojektowany w celu włączenia uczniów w pomoc rówieśnikom od problemów emocjonalnych i społecznych do wspólnej nauki. W okresie epidemii staje się  bardzo ważnym filarem w zapobieganiu wielu kryzysom.

Najlepszym sposobem na skontaktowanie się z Rówieśnikiem Wsparcia jest wysłanie do niego wiadomości na Microsoft Team, a następnie wspólne ustalenie dalszych sposobów komunikowania się. 

AUTOPREZENTACJE RÓWIEŚNIKÓW WSPARCIA tutaj można odnaleźć informacje na temat Rówieśników Wsparcia, w czym mogą nam pomóc, czym się interesują i jakie mają pasje.

PROGRAM WSPARCIA RÓWIEŚNICZEGO  – obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

GRUPY WSPARCIA RÓWIEŚNICZEGO:

  1. Grupa edukacyjna, zainteresowań i pasji.
  2. Grupa pomagająca w nauce.
  3. Grupa rozwiązująca problemy rówieśnicze.
  4. Grupa zapobiegająca nękaniu i przemocy w szkole.

Karta zgłoszenia do „Dnia pasji i talentów”

Skip to content