Terminy wpłat

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY MAJ 2021 R.

UCZNIOWIE KLAS 4-8: (DOTYCZY UCZNIÓW ZAPISANYCH NA OBIADY )

TERMIN PŁATNOŚCI:OD 10 DO 14 MAJA 2021 R.

KWOTA ODPŁATNOŚCI:

(UWZGLĘDNIONO TYLKO DNI, W KTÓRYCH KLASY UCZYĆ SIĘ BĘDĄ W SZKOLE I WTEDY UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z OBIADU)

KLASY 4-7     12,00 ZŁ (3 DNI *4,00 ZŁ)

KLASY 8        8,00 ZŁ (2 DNI*4,00 ZŁ)

WYDANIE KART OBIADOWYCH – TYLKO W PRZYPADKU TERMINOWEGO UREGULOWANIA ODPŁATNOŚCI.  

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE PRZY WYDAWANIU KART OBIADOWYCH NA M-C CZERWIEC ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE DZIECI KORZYSTAJĄCE Z OBIADÓW W M-CU MAJU.

UCZNIOWIE KLAS 1-3:

TERMIN: OD 4 DO 10 MAJA 2021 R.

KWOTA:64,00 ZŁ (16 DNI*4,00 ZŁ)

UWAGA:WSZYSTKIM UCZNIOM KLAS 1-3, KTÓRZY W M-CU MARCU 2021 R. WPŁACILI PEŁNĄ ODPŁATNOŚĆ PRZYSŁUGUJE ODLICZENIE ZA CZĘŚĆ NIEWYKORZYSTANYCH OBIADÓW W WYSOKOŚCI 32,00 ZŁ

 (MAJ: 64,00- 32,00 =32,00 ZŁ)

DO ODPŁATNOŚCI ZA MAJ 2021 R. NIE WLICZONO DNI:

-04 MAJ 2021 R. -DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH-STOŁÓWKA SZKOLNA NIECZYNNA,

-25,26,27 MAJ-DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

W ŚWIETLICY:

-NALEŻY DOKONAĆ DO 10 MAJA 2021 R. OPŁATY DODATKOWEJ -12,00 ZŁ

 (dokładnie opisać przelew),

-ZGŁOSIĆ INTENDENTOWI FAKT KORZYSTANIA Z OBIADÓW PRZEZ DZIECKO W W/W DNIACH

-NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA ODPISU ZA DODATKOWO WYKUPIONE OBIADY,

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY ZA MARZEC 2021 r.
(obowiązuje uczniów klas I – III zapisanych na obiady)
Uczniowie klas I – III     92 zł (23 dni x 4,00 zł)
Nauczyciele                  156,40 zł (23 dni x 6,80 zł)
 
Należność prosimy uregulować w terminie od 01.03.2021 r. do 08.03.2021 r. 

Kontakt do Intendenta – tel.76/7468330 wew.1

NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:
PKO S.A.   19 1240 3464 1111 0010 2792 5222

– wpłaty na konto należy dokonywać w wyznaczonym terminie

– przelewy powinny być dokładnie opisane – imię, nazwisko, klasa dziecka, m-c, za który dokonywana jest wpłata.

Skip to content