OPŁATY ZA OBIADY 2022/2023

 

Dzieci chętne do korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 należy ponownie zapisać

KARTĘ ZAPISU (dostępną na stronie szkoły) przesyłamy na e-mail: intendent@sp14.lubin.pl lub składamy w pokoju 33

termin złożenia karty zapisu decyduje o terminie rozpoczęcia przez dziecko korzystania ze stołówki

Od 01 września 2022r. koszt obiadu dla ucznia: 5zł

Uczniowie: 100.00 zł (20 dni x 5,oozł)

Termin wpłaty : 01-09 września 2022 r.

Obiady wydawane będą od 05 września 2022r.

Odnośnie odpisów prosimy o kontakt z intendentem

Kontakt do Intendenta – tel.76/7468330 wew.1

NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:
PKO S.A.   19 1240 3464 1111 0010 2792 5222
wpłaty na konto należy dokonywać w wyznaczonym terminie
przelewy powinny być dokładnie opisane – imię, nazwisko, klasa dziecka, m-c, za który dokonywana jest wpłata.
Skip to content