Terminy wpłat

OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK  2021

Termin wpłaty: 01 – 10 października 2021 r.

Uczniowie: 84,00 zł  (21 dni x 4,00 zł)

14 października 2021, w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, stołówka będzie czynna, a dzień został wliczony w opłatę.

Nieobecność na obiadach w tym dniu można zgłosić intendentowi do 12.10.2021 r. Zgłoszona nieobecność zostanie odliczona w m-cu następnym.

Kontakt do Intendenta – tel.76/7468330 wew.1

NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:
PKO S.A.   19 1240 3464 1111 0010 2792 5222

– wpłaty na konto należy dokonywać w wyznaczonym terminie

– przelewy powinny być dokładnie opisane – imię, nazwisko, klasa dziecka, m-c, za który dokonywana jest wpłata.

Skip to content