Terminarz zebrań z rodzicami

Terminarz zebrań z rodzicami na rok szkolny 2020/2021

14.09.2020 wprowadzono zmianę terminu przekazania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych.

Skip to content