Zapisy do świetlicy

karta zgłoszenia do świetlicy

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w gabinecie 33 do 30 czerwca 2020 r.