Konsultacje dla klas I – VIII

Od poniedziałku 01.06.2020 r. możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły będą mieć uczniowie klas I – VIII.

Harmonogram dla klas VIII, który obowiązywał od 25.05.2020 r. będzie nieaktualny od 01.06.2020 r. 

Zaktualizowany  harmonogram dla klas I – VIII  – kliknij tutaj 

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 (procedury i zasady organizacyjne)

Wymarzony zawód ucznia klasy 2A

Podczas zdalnego nauczania uczniowie klasy 2A nie próżnują.  Podczas  zajęć dydaktycznych, rozmawiamy i poznajemy  rozmaite zawody. Zapoznaliśmy się m.in. z pracą dietetyka, ornitologa, ekologa, leśniczego. Odwiedziliśmy interaktywne miasteczko, w którym mogliśmy poznać wiele ciekawych zawodów. Uczniowie …

Zajęcia specjalistyczne

Od 18.05.2020 r.  uruchamiamy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego. 

Konsultacje dla uczniów w szkole

Od 25.05.2020 r. uczniowie klas VIII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Od 01.06.2020 r. uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość z korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich Świetliczaków do udziału w konkursie plastycznym „Laurka dla Mamy”.

Cele konkursu: