Category Archives: Aktualności

Konkurs plastyczny „Laurka dla mamy”

26 maja, to bardzo szczególna data, w tym dniu bowiem świętujemy Dzień Matki! Naszym kochanym Mamom, wypowiadamy słowa wdzięczności za: miłość, uśmiech, dobroć, serdeczność, troskę i cierpliwość bez końca. Świetliczaki z naszej szkoły też nie zapomniały o …

Harmonogram konsultacji dla klas I – VIII

Od poniedziałku 01.06.2020 r. możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły będą mieć uczniowie klas I – VIII.

Zaktualizowany  harmonogram – kliknij tutaj 

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 (procedury i zasady organizacyjne)

Moje pasje

Pokój uczniowski” to nowe miejsce na platformie Microsoft Teams” służące m. in. do komunikowania się z rówieśnikami. 19 maja odbyły się tam 3 prelekcje pod wspólnym tytułem “Moje pasje”.
Nie mogło więc stać się inaczej, w rolę prelegentów wcielili się nasi uczniowie. Na zaproszenie odpowiedziały …

trzy osoby, które z wielkim entuzjazmem i znajomością tematu, opowiadały o swoich zainteresowaniach.

Zapisy do świetlicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie informuje, że do 15 lipca 2020r. będą przyjmowane karty zapisu do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.

Uzupełniony i podpisany wniosek można składać
w formie elektronicznej na e-mail: sp14@sp14.lubin.pl, w formie papierowej (wrzucając do skrzynki w holu szkoły) lub przesłanie za pośrednictwem poczty

Przypominam, że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zapisu wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu.

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

–     osoby zatrudnione w zakładach pracy dostarczają zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno zawierać

  • informację na jaki czas jest podpisana umowa
  • informację o przebywaniu na urlopie – rodzaj, termin

Lista dzieci przyjętych do świetlicy będzie wywieszona w holu  szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

karta zapisu do świetlicy

Zajęcia w szkole dla klas I – III

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III.

Zgoda na pomiar temperatury

Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 (procedury i zasady organizacyjne)

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Wytyczne GIS, MZ, MEN

Informacja dla rodziców