Rekrutacja 2020/2021

Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej:
 
 Kandydaci, których nie ma na dołączonej poniżej liście zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej i nie muszą potwierdzać woli przyjęcia do szkoły.
 
DOTYCZY KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY:
W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 następuje zmiana sposobu potwierdzania woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której został on zakwalifikowany.
W celu potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do naszej szkoły rodzic winien, w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji (od 26.03.2020 godz. 8:00 do 01.04.2020 godz.15:00), przesłać na adres
sp14@sp14.lubin.pl
informację o woli uczęszczania w roku szkolnym 2020/2021.
W wyjątkowych przypadkach (np. brak dostępu do poczty elektronicznej) dopuszcza się przekazanie tej informacji telefonicznie pod numer 767468330
 

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

potwierdzenie woli przyjęcia

 

%d bloggers like this: