WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Prosimy o zapoznanie się z wykazem podręczników dla klas I – III oraz IV – VIII.

Informujemy równocześnie, że podręczniki wraz ćwiczeniami dla wszystkich uczniów na rok szkolny 2018/2019 są darmowe. Podręczniki uczniowie otrzymują w szkole w pierwszych dniach września. Rodzice zakupują jedynie książkę i ćwiczenia do nauki religii.