Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

W dniu 31 lipca 2020 r., w sekretariacie szkoły, będą wydawane zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. 

Absolwenci mogą odebrać zaświadczenia wg poniższego harmonogramu:

Klasa 8a – godz.: 09:00 – 10:00

Klasa 8b – godz.: 10:00 – 11:00

Klasa 8c – godz.: 11:00 – 12:00

Klasa 8d – godz.: 12:00 – 13:00

Podczas odbioru zaświadczeń należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w związku z pandemią COVID – 19, m.in.:

  1. Podczas pobytu w szkole należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą.
  2. Należy zachować dystans i nie gromadzić się w grupy przed wejściem do szkoły.
  3. Przed wejściem na teren placówki  należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy dyżurce.
  4. Rekomenduje się odbiór zaświadczenia w rękawiczkach.

Stypendium za wyniki w nauce

Uczniów, którzy otrzymali stypendium za wyniki w nauce w drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 zapraszamy po jego odbiór do sekretariatu szkoły w dniach od 06.07.2020 r. do  17.07.2020 r. .

Drodzy Uczniowie

Bieżący rok szkolny był rokiem nietypowym, od marca zajęcia lekcyjne odbywały się w sposób zdalny. To stanowiło dla nas wszystkich nie lada wyzwanie, ale dzięki Waszemu zaangażowaniu        i determinacji oraz ogromnemu wsparciu Waszych Rodziców, udało nam się efektywnie wykorzystać ten czas. Dziękuję Wam za upór, z jakim pokonywaliście trudności techniczne, tempo nabywania umiejętności informacyjnych i komunikacyjnych oraz zaangażowanie w realizację stawianych przed Wami zadań. Jesteście MISTRZAMI 😊. Mam nadzieję, że spotkamy się we wrześniu i budynek szkoły znów będzie tętnić życiem.

W tym roku żegnamy cztery klasy ósme… pierwszy raz bez balu i uroczystej gali. Wiem, moi drodzy, że jest Wam przykro, ale zdrowie i życie jest najważniejsze, a przed Wami jeszcze niejedna uroczystość. Dziękuję serdecznie za Waszą pracę. Gratuluję osiągnięć edukacyjnych. Trzymam kciuki za wyniki egzaminu i rekrutacji. Idźcie przez życie z uśmiechem, podniesioną głową i walczcie o swoje marzenia.

Dbajcie proszę podczas wakacji o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, byście szczęśliwi, wypoczęci      i w pełni sił rozpoczęli nowy rok szkolny.

Dyrektor Szkoły

Joanna Piękna

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Nauczycieli, Rodziców oraz Uczniów – kliknij tutaj

Harmonogram rozdania świadectw w dniu 26.06.2020 r.

Zaktualizowany harmonogram rozdania świadectw znajduje się tutaj

  • Świadectwa uczniowie odbierają w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach.
  • Przed odbiorem świadectwa należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się na stoliku.
  • Prosimy zachować dystans i nie gromadzić się w pary, grupy przed wejściem.
  • Prosimy, aby uczniowie przychodzili zgodnie z wyznaczonymi godzinami.
  • Ósme klasy będą podpisywać odbiór świadectw, dlatego prosimy, aby przynieśli ze sobą swoje długopisy.
  • Świadectwa uczniowie/rodzice mogą również odbierać po 26.06.2020 r.

Wnioski na bilet +

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin:
Proszę o złożenie do 30 czerwca 2020 r. wniosku o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin” na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lubina:
Proszę o złożenie do 30 czerwca 2020 r. wniosku o „Bilet+” na rok szkolny 2020/2021.

Uzupełniony i podpisany wniosek można składać w formie elektronicznej na e-mail: sp14@sp14.lubin.pl lub w formie papierowej wrzucając do skrzynki w holu szkoły.

 Wnioski uczniowie  mogą przekazać wychowawcy 26.06.2020 r. podczas odbioru świadectw. 

Wniosek “Bilet +” kliknij tutaj

Wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach “Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin” kliknij tutaj