Próbny sprawdzian ósmoklasisty

Informacje ogólne

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych. Nasza szkoła umożliwia uczniom przystąpienie do tego testu.

Próbny egzamin ósmoklasisty jest egzaminem dobrowolnym i jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Jeśli uczeń decyduje się na przystąpienie do sprawdzianu zachęcamy, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na ocenę i ukończenie szkoły, dlatego zachęcamy do samodzielnej pracy, aby sprawdzić się przed przystąpieniem do właściwego egzaminu.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.gov.pl
Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu – www.oke.wroc.pl

Uczniom, którzy nie maja możliwości technicznych do pobrania materiałów zostaną one udostępnione w szkole przed wejściem głównym.

Informacja dla uczniów i rodzicówUczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w jednej z następujących form:

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Czas przeznaczony na pracę z arkuszem wynosi odpowiednio:

 • język polski – 120 minut (uczniowie z przedłużonym czasem – 180 minut),
 • matematyka – 100 minut (uczniowie z przedłużonym czasem – 150 minut),
 • język obcy – 90 minut (uczniowie z przedłużonym czasem – 135 minut).

Na przesłanie rozwiązań uczniowie mają czas w dniu egzaminu do godziny 14:00, zaś uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych mogą dostarczyć rozwiązania do szkoły i wrzucić je do urny przed wejściem głównym do godziny 15:00.

Uczniowie,

Po sprawdzeniu i ocenieniu prac nauczyciele przekażą uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Możliwe jest również przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom.

Skip to content