Prawa dziecka

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie. Dokument ten ogłoszony w 1989 roku stał się najpowszechniej akceptowanym aktem prawnym stanowiącym o prawach człowieka na świecie. Każde dziecko ma prawo do edukacji, zdrowia, opieki medycznej i prawo do tożsamości. Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą i prawo do równego traktowania, do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją. To tylko niektóre z praw zawartych w Konwencji. UNICEF na całym świecie apeluje o respektowanie tych praw bez względu na to czy chodzi o małą wioskę czy ogromną aglomerację miejską.

Prawa dziecka

Nikt nie może mnie poniżać,
krzywdzić, bić, wyzywać.
I każdego mogę zawsze
na ratunek wzywać.
Mogę uczyć się wszystkiego,
co mnie zaciekawi.
I mam prawo sam wybierać,
z kim się będę bawić.
 

Mogę żądać,
żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych,
to jest moja sprawa.

 

Jeśli mama albo tata
już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać
spotykać się z nimi czasami.

 

Nikt nie może moich listów
czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic
i własnego zdania.

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa
zmuszać do niczego,
a szczególnie do robienia
czegoś niedobrego.

Skip to content