Egzamin ósmoklasisty – harmonogram

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

HARMONOGRAM 2021/2022

 
termin główny
data  godzina  przedmiot
24 maja 2024 r. (wtorek) 9:00 język polski
25 maja 2025 r. (środa) 9:00 matematyka  
26 maja 2022 r. (czwartek)  9:00 język obcy nowożytny

 

 
termin dodatkowy
data  godzina  przedmiot
13 czerwca 2021 r. (poniedziałek) 9:00 język polski
14 czerwca 2021 r. (wtorek) 9:00 matematyka  
15 czerwca 2021 r. (środa)  9:00 język obcy nowożytny

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  8 lipca 2022 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

(kliknij aby powiększyć)

 
Skip to content