Egzamin ósmoklasisty – harmonogram

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

HARMONOGRAM 2020/2021

termin główny
data  godzina  przedmiot
25 maja 2021 r. (wtorek) 9:00 język polski
26 maja 2021 r. (środa) 9:00 matematyka  
27 maja 2021 r. (czwartek)  9:00 język obcy nowożytny

 

termin dodatkowy
data  godzina  przedmiot
16 czerwca 2021 r. (środa) 9:00 język polski
17 czerwca 2021 r. (czwartek) 9:00 matematyka  
18 czerwca 2021 r. (piątek)  9:00 język obcy nowożytny

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty  2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym  9 lipca 2021 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

przedmiot Czas trwania (min)
arkusz
standardowy
przedłużenie 
czasu, o którym mowa w pkt. 17.
Komunikatu *
arkusz dla osób
z autyzmem, 
w tym
z zespołem 
Aspergera
arkusz dla 
osób
słabo
widzących
arkusz dla
osób
niewidomych
arkusz dla 
osób
słabo
słyszących
i
niesłyszących
arkusz dla osób z niepełno
sprawnością
intelektualną w stopniu lekkim
0100 0100 0200 0400,

0500

0600 0700 0800
język polski 120 do 180
matematyka   100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

Skip to content