ℹ️ Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających od 1 września 2022r. naukę w klasie pierwszej.

Poniżej znajduje się wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 lipca 2022r.:

– karta zdrowia dziecka (bilans „0”);

– 1 zdjęcie do legitymacji (podpisane imię i nazwisko);

– opinia lub orzeczenie PPP (kserokopia), jeśli dziecko takie posiada;

– orzeczenie o niepełnosprawności PFRON (kserokopia), jeśli dziecko takie posiada;

– wniosek „BILET+” (odpowiednio gmina, miasto);

– indywidualna karta wywiadu środowiskowego dla pielęgniarki szkolnej;

– karta zapisu dziecka do świetlicy (dla dzieci rodziców pracujących);

         BILET+ wniosek należy dokładnie wypełnić drukowanym pismem

Wniosek dla dzieci z Gminy Lubin – należy wpisać odpowiednio:

Buczynka – 104/ Bukówna – 105/ Chróstnik – 5/ Czerniec – 102/ Dąbrowa Górna – 102/ Gogołowice – 100/ Gola – 100/ Gorzelin – 105/ Gorzyca – 101/ Karczowiska – 105/ Kłopotów – 4/ Krzeczyn Mały – 101/ Krzeczyn Wielki – 2/ Księginice – 102/ Lisiec – 105/ Miłoradzice – 104/ Miłosna – 100/ Miroszowice – 6/ Niemstów- 100/ Obora – 1/ Osiek – 4/ Pieszków – 104/ Raszowa – 104/ Raszowa Mała – 104/ Raszówka – 104/ Siedlce – 102/ Składowice – 102/ Szklary Górne – 1/ Ustronie – 102/ Wiercień – 105/ Zimna Woda – 105/.

Bilet wydany na jedną linię upoważnia do darmowego przejazdu wszystkimi liniami.

Świetlica czynna od godz. 6.30 do godz. 16.15. Mogą z niej korzystać tylko dzieci rodziców pracujących.

Podręczniki – dziecko będzie korzystało z podręczników wypożyczonych
z biblioteki szkolnej. Należy zakupić podręcznik z ćwiczeniami do religii
o czym poinformuje nauczyciel religii we wrześniu.

PLIKI

indywidualna karta wywiadu środowiskowego

karta zgłoszenia do świetlicy

wniosek Bilet gmina

wniosek Bilet miasto 

Skip to content
%d bloggers like this: