Zarządzenie dyrektora szkoły nr 11/2021/2022

Z dniem 20.10.2021r. dyrektor szkoły wprowadza zarządzenie nr 11/2021/2022, którego podstawą prawną jest § 25 ust. 4 pkt 15 rozporządzenia RM z 6 maja 2021 r, w którym wprowadza obowiązek noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkoły w częściach wspólnych podczas przerw międzylekcyjnych. Zarządzenie to obowiązuje do odwołania.

Skip to content
%d bloggers like this: