BohaterON w Twojej Szkole 2021

Klasa 3E brała udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

W ramach tegorocznej edycji projektu uczniowie własnoręcznie wykonywali … 

kartki i laurki dla Powstańców, rozwijając przy tym swoją kreatywność i pomysłowość. Bardzo duże wrażenie wywarł na dzieciach fakt, iż własnoręcznie przez nich utworzone kartki, trafią do konkretnych ludzi – bohaterskich Powstańców. Zostaną przez nich przeczytane, wywołają wspomnienia, wzruszenie i radość. Tworzenie kartek i pisanie życzeń poprzedziły lekcje poświęcone wydarzeniom z II wojny światowej, w tym Powstaniu Warszawskiemu na podstawie lektury „Asiunia”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się fragmentami wspomnień, dzięki udziałowi w przedstawieniu kukiełkowym online „Niebajka o Powstaniu” Pracowni za Piecem. Dzieci zastanawiały się nad słowem bohater i patriota oraz wymieniały cechy, jakimi powinien się on odznaczać. 

Biorąc udział w tym ogólnopolskim projekcie uczniowie oddali cześć Bohaterom Powstania Warszawskiego. Pokazali, że pamiętają o tak ważnym w historii Polski wydarzeniu i jego uczestnikach.

Zapraszamy do galerii.

Skip to content
%d bloggers like this: