Sportowy Dzień Dziecka

Wszem i wobec wiadomo, że każdego roku w dniu 1 czerwca – Dzieci obchodzą swoje Święto. W naszej szkole, Świetliczaki z IV i XI grupy również celebrowały Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale na sportowo. Po długiej rozłące spowodowanej pandemią, dzień ten stanowił doskonałą okazję do odbudowania pozytywnych relacji, więzi, integracji dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej oraz rozwijania i doskonalenia ich kondycji fizycznej. Realizacji wymienionych celów sprzyjało …

zorganizowanie przez wychowawców w/w grup zawodów sportowych na boisku szkolnym. Odbyła się tam prawdziwa spartakiada dziecięca. Wszyscy jej uczestnicy mogli wykazać się swoją zręcznością i sprawnością. Dzieci zmagały się z różnymi zadaniami, wykonując m.in.: kozłowanie piłką, rzuty do celu, do kosza i do bramki. Nie obyło się też bez skakania. Świetliczaki wykonały skoki w dal z miejsca oraz prezentowały swoje umiejętności w skokach na skakance. Dzieci okazały się mistrzami w wielu konkurencjach. Na zakończenie zawodów, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy „medal”. Sportowy Dzień Dziecka obfitował w same pozytywne emocje. Nasze Świetliczaki doskonale się bawiły, było mnóstwo śmiechu i dziecięcej radości.
Skip to content
%d bloggers like this: