Projekt “Pszczoły” w III d

Uczniowie klasy 3 d uczą się współpracy w grupie poprzez wspólne planowanie, realizacje i prezentację projektów na forum klasy. Jest to doskonała formuła samokształcenia, ale także nawiązywania więzi koleżeńskich w działaniu. Stworzenie przestrzeni do realizowania  wspólnych pomysłów uczniów na określony przez nauczyciela temat rozwija twórczą aktywność dzieci, tak ważną na każdym etapie edukacyjnym. Wspiera 

rozwój komunikacji rówieśniczej w oparciu o poszukiwanie wspólnych rozwiązań.
Edukacja metodą projektu w klasie 3D jest częścią innowacji „Stop stres w szkole”, której głównym celem jest ograniczenie sytuacji powodującej poczucie stresu szkolnego na rzecz przekierowania uwagi ucznia na aktywność twórczą.
Skip to content
%d bloggers like this: