Zmiany w organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

od 4 maja 2021 r. wraca w całym kraju nauka w trybie stacjonarnym dla klas 1-3. Jednak przypominamy, że w naszej szkole dzień 4 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w związku z tym wszyscy uczniowie wracają do nauki  5 maja (w środę).

Zajęcia w klasach 1-3 odbywać się będą wg ostatnio obowiązującego przydziału sal. Pozostałe klasy w dalszym ciągu będą realizować nauczanie w formie kształcenia na odległość.

Skip to content
%d bloggers like this: