Nauczanie zdalne dla klas IV – VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie zdalne uczniów klas IV – VIII zostaje przedłużone do dnia 28 marca 2021 roku. 

Skip to content
%d bloggers like this: