Zmiana terminu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021 mogą być zmienione przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
W związku ze zmianą terminu ferii zimowych, dni wolne ustalone 31.08.2020r.  na 4 oraz 5 stycznia 2021 r., uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.12.2020 r., zostają zmienione na 30 kwietnia 2021 r. oraz 4 maja 2021 r.

Skip to content
%d bloggers like this: