Dyżury Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w czasie ferii

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową, która jest okresem szczególnie trudnym dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji  Narodowej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie uruchamia w czasie ferii zimowych dyżury telefoniczne w zakresie …

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, świadczone przez specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów dla uczniów i ich rodziców, przeżywających trudności/kryzys w związku z sytuacją pandemii.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubinie realizując swe dotychczasowe działania, pracuje bez przerw podczas ferii zimowych.

harmonogram dyżurów telefonicznych

Skip to content
%d bloggers like this: