Ograniczenie funkcjonowania szkół do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r., co oznacza, iż zajęcia zdalne będą prowadzone w szkole do 22 grudnia 2020 r. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego od 23 do 31 grudnia 2020 r. uczniowie udadzą się na zimową przerwę świąteczną.

Skip to content
%d bloggers like this: