Opieka w świetlicy podczas zdalnego nauczania.

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

W celu zgłoszenia potrzeby organizacji opieki należy wypełnić poniższe oświadczenie i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Oświadczenie świetlica 

Dodatkowe wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w ww. terminie

Polecamy również Aktualności oraz baner na stronie głównej MEN „Bezpieczna edukacja-Dowiedz się więcej”, w których znajdują się m.in. odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań.

Skip to content
%d bloggers like this: