Kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie !

Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

Zajęcia kształcenia na odległość dla klas IV – VIII odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Rodzice dzieci, które nie mają dostępu do komputera i/lub internetu powinni ten fakt zgłosić wychowawcy klasy. Podczas lekcji będzie sprawdzana frekwencja uczniów. Nieobecność dziecka na lekcji należy usprawiedliwić według obowiązujących w szkole zasad.

Świetlica szkolna funkcjonować będzie według dotychczasowych godzin pracy. Ze świetlicy mogą korzystać wyłącznie dzieci klas I-III.

Uczniom  klas I-III będą wydawane posiłki na stołówce szkolnej.

Wszelkie informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny oraz aplikację MS Teams.

Skip to content
%d bloggers like this: