Wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół od 09.11.2020 r.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS Dyrekcja Szkoły wprowadza obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i innych salach a także obowiązek osłony ust i nosa w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni).

Wytyczne dla działalności opiekuńczej szkół w terminie od 09.11.2020 r.

Skip to content
%d bloggers like this: