Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

W dniu 31 lipca 2020 r., w sekretariacie szkoły, będą wydawane zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. 

Absolwenci mogą odebrać zaświadczenia wg poniższego harmonogramu:

Klasa 8a – godz.: 09:00 – 10:00

Klasa 8b – godz.: 10:00 – 11:00

Klasa 8c – godz.: 11:00 – 12:00

Klasa 8d – godz.: 12:00 – 13:00

Podczas odbioru zaświadczeń należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa obowiązujące w szkole w związku z pandemią COVID – 19, m.in.:

  1. Podczas pobytu w szkole należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą.
  2. Należy zachować dystans i nie gromadzić się w grupy przed wejściem do szkoły.
  3. Przed wejściem na teren placówki  należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy dyżurce.
  4. Rekomenduje się odbiór zaświadczenia w rękawiczkach.
Skip to content
%d bloggers like this: