Harmonogram rozdania świadectw w dniu 26.06.2020 r.

Zaktualizowany harmonogram rozdania świadectw znajduje się tutaj

  • Świadectwa uczniowie odbierają w maseczkach lub przyłbicach zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach.
  • Przed odbiorem świadectwa należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się na stoliku.
  • Prosimy zachować dystans i nie gromadzić się w pary, grupy przed wejściem.
  • Prosimy, aby uczniowie przychodzili zgodnie z wyznaczonymi godzinami.
  • Ósme klasy będą podpisywać odbiór świadectw, dlatego prosimy, aby przynieśli ze sobą swoje długopisy.
  • Świadectwa uczniowie/rodzice mogą również odbierać po 26.06.2020 r.
Skip to content
%d bloggers like this: